Vill med detta vandringspris uppmuntra ägare till långhårig Weimaraner att aktivera sig och sin hund.

Priset är instiftat av Åsa Bergqvist 2013.

Pristagare

2022
235 poäng
Silver Maiden’s Glenn

2021
Ingen ansökan

2020
365 poäng
Rose Thorns Just Dance

2019
Ingen ansökan

2018
790 poäng
Weimstars Pink Panter Af Isolda

2017
Ingen ansökan

2016
910 poäng
Classic Dreams Virgo

2015
275 poäng
Classic Dreams Jaguar

2014
655 poäng
Classic Dreams Jaguar

2013
405 poäng
Sixten

  • Förare/ägare ska vara medlem i Svenska Weimaranerklubben
  • Endast resultat från officiella prov/tävlingar får räknas. (Även utländska prov/tävlingar får räknas).
  • Priset tilldelas den långhårig Weimaraner som deltagit och fått poäng i minst TRE GRENAR under året, med sammanlagt flest poäng
  • Endast ETT resultat får räknas vid varje tävlingstillfälle, med undantag för titlar, t ex lydnadstitlar och championat mm
  • Det åligger ägare/uppfödare att personligen redovisa hundens resultat. Detta ska ske skriftligen till den i klubben utsedda person
  • Priset ska vara vandrande och utdelas årligen vid SWeiKs årsmöte
  • Vinnande ekipage är skyldig att tillse ett fotografi på hunden, samt uppgifter på denna i medföljande album
  • Vandringspriset ska finnas tillgängligt i god tid före dess utdelande vid årsmöte
  • Poängberäkning enligt nedan
  • Vandringspriset får ej revideras utan givarens medgivande

OBS!  Förtydligande från prisets instiftare: Eftersöksprov och jaktprov räknas som två olika grenar

 Poängberäkning:

    Poäng till vandringspriset
Gren Pris   UKL ÖKL EKL
           
Jaktprov 1:a + HP   60 p 80 p 100 p
  1:a   50 p 70 p 90 p
  2:a   40 p 50 p 70 p
  3:e   30 p 40 p 60 p
           
Jaktprovschampionat JCH       200 p
           
Viltspårprov Anlagsklass Godkänd 30 p      
           
Viltspårprov Öppenklass 1:a + HP 80 p      
  1:a 70 p      
  2:a 60 p      
  3:e 40 p      
           
Viltspårschampionat   100 p      
           
Utställning BIS 85 p      
  BIS-2 80 p      
  BIS-3 75 p      
  BIS-4 70 p      
  BIG 60 p      
  BIG-2 55 p      
  BIG-3 50 p      
  BIG-4 45 p      
  BIR 35 p      
  BIM 30 p      
  CACIB 25 p      
  R-CACIB 20 p      
  CERT 15 p      
  CK 15 p      
  HP  10 p      
  Vinnartitel 50 p      
           
Utställningschampionat   100 p      
           
Klubbmästartitel   50 p      
           
Deltagande i SM   50 p      
           
Eftersöksprov UKL + ÖKL 8 – 14 p 5 p      
  15 – 18 p 10 p      
  19 – 20 p 15 p      
           
Eftersöksprov EKL 12 – 21 p 10 p      
  22 – 27 p 20 p      
  28 – 30 p 30 p      
           
Lydnad Klass I och II 1:a pris 40 p      
  2:a pris 30 p      
  3:e pris 20 p      
           
Lydnad Klass III och Elit 1:a pris 60 p      
  2:a pris 50 p      
  3:e pris 40 p      
           
Lydnadsdiplom   50 p      
           
Lydnadschampionat   100 p      
           
Bruksprov Godkänd poäng  45 p      
  Uppflytt poäng 60 p      
  Certifikat 40 p      
  Cacit 50 p      
           
Brukschampionat   100 p      
           
Tjänstehundschampionat   100 p      
           
Agility / Hopp Uppklassning        
  Klass I till klass II 15 p      
  Klass II till klass III 30 p      
  Cert 40 p      
  CACIAG 50 p      
           
Agility/Hopp Championat   100 p      
           
Rallylydnad Alla klasser        
  Godkänd poäng 40 p      
           
  Diplom        
  Nybörjarklass 50 p      
  Fortsättningsklass 60 p      
  Avancerad klass 75 p      
  Mästarklass 100 p      
           
Freestyle Uppflyttningspoäng 40 p      
  Diplom FDI 50 p      
  Diplom FDII 60 p      
  Diplom FDIII 75 p      
  Cert 40 p      
  Championat 100 p      
           
Heelwork Uppflyttningspoäng 40 p      
  Diplom FDI 50 p      
  Diplom FDII 60 p      
  Diplom FDIII 75 p      
   Cert 40 p      
  Chapionat 100 p