Pristagare

2002
50 poäng
Classic Dream´s Impact

2003
Priset delades ej ut, då ingen hund gått till pris på skogsprov.

2004
40 poäng
Mimmtrix Faust

2005
Priset delades ej ut, då ingen hund gått till pris på skogsprov.

2006
70 poäng
Scuba´s Gold Strike

2007
Priset delades ej ut.

2008
90 poäng
Classic Dream’s Quasimodo In Grey

2009
110 poäng
Classic Dream’s I’m a Flying Fox

2010
120 poäng
Team Diva’s Wilma-Af-Quasi

2011
170 poäng
Classic Dream’s Hathor

2012
120 poäng
Classic Dream’s Hathor

2013
70 poäng
Classic Dream’s Yeoman

2014
70 poäng
Classic Dream’s Maat

2015
70 poäng
Classic Dream’s Solitary Eagle (SRHP)

2016
70 poäng
Jerikogårdens Russin 

2017
90 poäng
Jerikogårdens Time for a Change

 

Statuter för vandringspriset:

VP är öppet endast för hundar vars ägare och förare är medlem i SWeiK.

VP tilldelas hund som presterat bästa resultat/poäng vid ett av SWeiK/Specialklubben arrangerat skogsprov.

Poängen räknas enligt tabell nedan.

VP skall vara ständigt vandrande.

Vinnande hunds ägare ansvarar för att VP finns tillgängligt vid nästkommande årsmöte.

Jaktprov Pris Unghundsklass Öppenklass Elitklass
  1:a + Hp 60 p 80 p 100 p
  1:a 50 p 70 p 90 p
  2:a 30 p 50 p 70 p
  3:e 20 p 40 p 60 p
         
Dessutom tillkommer poäng för ett championat
taget under innevarande år
JCH 30 p    
  UCH 20 p    

Vid lika poäng skall följande vara utslagsgivande:

  • – I första hand högst skogsbetyg
  • – I andra hand högst procent av maxpoäng.