Med anledning av en ny djurskyddslag som träder i kraft under 2019 har SKKs Jakthundskommitté  skapat ett formulär som från och med nuvarande provsäsong måste fyllas i för varje jaktprov som går på marker med utsatt fågel.

Provledaren ansvarar för att formuläret fylls i och skickas till SKK.

 

Det är samma regler som gäller sedan tidigare, d.v.s.:

  1. Det får inte finnas transportlådor, tomma utsättnnigsboxar eller burar med lockfågel på provmarkerna. (Tomma, permanenta voljärer är dock OK.)
  2. Rapphöns måste vara utsatta minst en månad innan provet, fasaner måste vara utsatt minst två månader innan.
  3. Fågel måste vara äldre än 12 veckor då provet går och ska komma från flygvoljärer så att de beter sig som vild fågel.
  4. Det ska finnas erfaren apportör på plats som domaren kan använda sig av.

Det är våra provledares ansvar att 1) försäkra sig om att provet följer dessa regler och 2) att rapportera in detta till SKK via det formulär som finns på den här länken.

Domaren har ett ansvar att rapportera till anordnande klubbsstyrelse om misstanke finns att reglerna inte följs.

Checklista beträffande utsatt fågel vid Jaktprov

Riktlinjer och råd för utsättning av fågel

Tags:

Comments are closed