Välkommen till SWeiK’s årsmöte måndagen den 8 april kl 19.00. Mötet äger rum digitalt via Teams. Alla medlemmar är välkomna, för att kunna erbjuda ett så bra möte som möjligt önskar vi att du anmäler ditt deltagande till oss via sekreterare@weimaranerklubben.se senast på fredagen den 5 april. Årsmöteshandlingar är tillgängliga från och med den 1 april. Du som är medlem i SWeiK kan beställa årsmöteshandlingarna via tidigare nämnd mailadress. Varmt välkommen till SWeiK’s årsmöte! 

Tags:

Comments are closed