En rasspecifik avelsstrategi, RAS, är en handlingsplan för avel inom rasen. Den beskriver både problem och starka sidor som finns inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som klubben har kommit överens om. 

 

Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

Du som har weimaraner som är född efter 2007 kan nu hjälpa till med att skapa underlag till en uppdatering av RAS  genom att delta i en enkät. Klicka på länken här nedanför för att starta enkäten. Deltagandet är anonymt.

Undersökning RAS – Klicka här för att starta.

OBS! Gör det senast 31 december! Det tar inte ens 2 minuter.

https://sv.surveymonkey.com/r/TW5NF5G

Tags:

Comments are closed