Regeringens beslut om att begränsa offentliga sammankomster till maximalt 50 personer samt Svenska kennelklubbens beslut om att ställa in all klubborganiserad  verksamhet gör att detta arrangemang är inställt.

 

På grund av missförstånd kring bl a datum har SWeiK inte lyckats hitta funktionärer till det ordinarie fältprovet i Tollarp, Skåne i april. Därför är provet inställt.

Istället för fältprov erbjuder klubben möjlighet till två dagars fältträning på fina, fågelrika marker. Anmälda till provet har förtur att delta i träningen!

Träningsdagarna som erbjuds är 9-10 april (Observera datum! Skärtorsdag och långfredag)

  Plats: Tollarp, Skåne
  Kostnad: 300 kr per dag
  Instruktör & markvisare: Emma Pettersson & Daniel Nilsson
  Anmälan till: emma_pettersson@live.com
  Max antal deltagare: 12 ekipage

 

 

 

 

Tags:

Comments are closed