W1-lista tik är uppdaterad

Silver Hunt’s Demeter har fått ännu en titel: NordV-08.  Grattis!

FacebookFacebook