På grund av rådande omständigheter med pågående pandemi kommer vi inte att hålla ett fysiskt årsmöte denna gång. Istället kommer det hållas ett så kallat förenklat digitalt årsmöte.

Förutom att det är digitalt så är det några andra saker som skiljer sig från ett vanligt årsmöte. Ett förenklat digitalt årsmöte lämnar inga möjligheter till traditionella diskussioner och förhandlingar. Istället finns en fastställd dagordning med låsta förslag där samtliga medlemmar ges möjlighet att rösta under en period på tre dagar. Mötet startar som regler kl. 09.00 den 16:e april och avslutas kl. 22.00 den 18:e april.

Förslag till valberedningen
Den medlem som önskar nominera person till valbar post ska skicka förslaget till valberedningen senast fem dagar före första mötesdagen.

Mötet genomförs i systemet VoteIT (https://skk.voteit.se) och deltagande sker genom att medlemmar avger sina röster vid de dagordningspunkter som redovisas inför mötet. Det är inte möjligt att kommunicera med styrelsen eller andra mötesdeltagare genom den webbplats där mötet genomförs.

Mer information om mötet kommer att lämnas via vår webbsida inför mötet. Mer information om hur ett förenklat digitalt årsmöte går till finns hos SKK på följande länk: Information förenklade digitala årsmöten.

Tilldelades din hund ett vandringspris i fjol?
Styrelsen håller på att se över hanteringen av vandringspriser. Eftersom årsmötet hålls i digitalt format kommer det heller inte att ske någon överräckning av vandringspriser i år. Om din hund tilldelades ett vandringspris i fjol behöver du därför inte skicka tillbaka det inför detta årsmöte. Vi återkommer med information och tillvägagångssätt så snart vi har landat i eventuell ny hantering av vandringspriserna. 

Väl mött/ Styrelsen SWeiK

Tags:

Comments are closed