Weimaraner- och Klubbmästare 2008

Under rubriken Utmärkelser är det nu kompletterat med 2008 års weimaranermästare,
klubbmästare eftersöksgrenar samt klubbmästare fältprov.

FacebookFacebook