Nu är det dags att koppla hund igen för att låta naturen vara ifred under föryngringsperioden. Vi är tacksamma för möjligheten att fortsatt träna våra hundar under ordnade former förutsatt att nedanstående villkor uppfylls;

1  Tränings- och provtillfällena ska vara planerade och godkända av respektive rasklubb (eller SKF) och ha en ansvarig på plats från respektive klubb.

2. Prov och träning ska i första hand förläggas till en tidpunkt som minimerar risken för störning under den mest intensiva föryngringsperioden.

3. Berörd markägare och jakträttsinnehavare ska ge tillstånd till verksamheten innan den påbörjas.

4. Berörd Polismyndighet ska underrättas via telefon eller mail om när och var dessa tränings- och provtillfällen genomförs. Emailaddresser till polisens registratorer finns nedan. 

5. Tillstånden från SKK till SKF och dess rasklubbar och respektive Länsstyrelse skall medföras vid varje aktivitet (utskrivna). 

Kontakta oss på jaktprov@weimaranerklubben.se och anmäl er planerad aktivitet. Vi behöver dokumentera följande uppgifter, som vi har skyldighet att återraportera till SKF:

–       Vem som är ansvarig, namn och kontaktuppgifter 
–       Datum och tid för träningen eller aktiviteten
–       Plats, dvs ort och län
–       Antal deltagare

Kontaktuppgifter till polisens registratorer och tillstånd hittar du på SKF dispans för löshundsträning

Viktigt att notera att länsstyrelsernas beslut om dispens enbart gäller av aktiviteter i klubbarnas regi, inte för egen träning som medlem i en av våra klubbar. Man kan alltså inte hävda att man som enskild medlem har dispens för egen träning. SKF har heller ingen möjlighet att utfärda dispens för verksamhet som inte är en klubbaktivitet.

Tags:

Comments are closed