Vår specialklubb SKF kallar till årsmöte 2023

NÄR: 6 Maj Kl.: 13.00

VAR: SKK kansli, Rotebergsvägen 3, 192 78 Sollentuna (ingång på kortsidan vid restaurangen mot hundgården) OBS! detta är ett hybridmöte, mötet kommer även att gå via Zoom, så att alla våra medlemmar har möjlighet att delta.

HUR: Anmälan till Jessica@chejltech.se senast den 25 April. Ange om du vill deltaga fysiskt eller digitalt (om digitalt vilken mailadress länken skall skickas till). Årsmöteshandlingarna kan begäras 3 veckor innan mötet.

Väl mött!

Tags:

Comments are closed