En kull korthåriga förväntas i juni

Den 7 juni förväntas en kull korthåriga valpar, med svensk anknytning, födas i Danmark.

Se mer på valpförmedlingen.

FacebookFacebook