En kull korthåriga valpar 28/4

En valpkull med korthåriga Weimaraner kom till världen den 28 april.

Se mer på valpförmedlingen.

FacebookFacebook