Categories:

Pressmeddelande i samband med Svenska Jägareförbundets årsstämma 9 maj 2009

Jordbruksdepartementet

Ersättning till de som söker upp trafikskadat vilt

Regeringen har beslutat att införa en ersättning till de frivilliga som söker upp trafikskadat vilt. Kraven höjs också på bilister att anmäla om ett djur blir påkört. Det meddelade jordbruksminister Eskil Erlandsson vid ett tal på Svenska Jägareförbundets årsstämma på lördagen.

Varje år sker drygt 30 000 trafikolyckor där vilda djur är inblandade och antalet ökar. Idag finns en frivillig organisation som eftersöker de skadade djuren.

– Olyckorna sker ofta på nätterna och det är allt svårare att motivera människor att frivilligt åka ut och leta reda på djuren och vid behov avliva dem. Därför är det viktigt att vi kan ge en ersättning så att denna verksamhet kan fortsätta, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Förslaget innebär också att den som kör på ett djur måste anmäla det till polisen oavsett om man uppfattar att djuret skadas eller inte. Tidigare har man bara behövt anmäla till polis om djuret skadas. Ytterligare förenklingar införs också för dem som gör eftersök efter djuren vad gäller möjlighet att följa efter djuret in på andra markägares områden.

– Vi får inte låta skadade djur lida i onödan. Därför måste vi försäkra oss om att polisen får reda på om ett djur blir påkört och vi måste göra det så enkelt som möjligt att hitta det, avslutar Eskil Erlandsson.

Förändringarna träder i kraft den 2010-01-01 och finansieras via Vägverkets väghållningsanslag. Ersättningen för eftersök av rovdjur blir 1900 kronor, för älg och vildsvin 700 kronor och övriga djur 400 kronor.

Kontakt:

Magnus Kindbom

Stabschef

08-405 20 72

070-519 61 80

——————————————————–

Ämnesområde: Jordbruk, skogsbruk och fiske

Statsråd: Eskil Erlandsson

Tags:

Comments are closed