Categories:

Vi har nöjet att meddela att klubben har fått en ny sponsor för 2011. Det är Svenska Jägareförbundet som stöttar klubben genom att bli brons-sponsor. Sedan tidigare är Ricoh guld-sponsor samt Hedeby Zoo brons-sponsor.

Här presenterar vi de olika nivåerna på sponsring samt hur man går tillväga för att sponsra klubben.

Guld-sponsor (10 000kr eller mer)

 • Annons WeimaranerNytt: 1 helsida svartvit per nummer
 • 1-5 ex av tidningen till valfria adresser
 • Logotyp samt material för utdelning i SWeiK monter under året
 • Logotyp samt länk på klubbens hemsida under sponsorer – Guldkategorin (överst och störst)
 • Utskick av broschyrer med PM till klubbens klubbmästerskap samt till övriga arrangemang
 • Guld-sponsordiplom efter avtalsskrivning

Silver-sponsor (5 000 – 9 999kr)

 • Annons WeimaranerNytt: 1?2 sida svartvit per nummer
 • 1 ex av tidningen till valfri adress
 • Logotyp samt länk på klubbens hemsida under sponsorer – Silverkategorin (mitten av sidan och
 • mellan storlek)
 • Utskick av broschyrer med PM till klubbens evenemang.
 • Silver-sponsordiplom efter avtalsskrivning

Brons-sponsor (2 500 – 4 999kr)

 • Annons WeimaranerNytt: 2 styck svartvita 1?2-sides annonser under året
 • 1 ex av tidningen till valfri adress
 • Logotyp samt länk på klubbens hemsida under sponsorer – Bronskategorin (längst ner på sidan
 • och liten storlek)
 • Brons-sponsordiplom efter avtalsskrivning

Förfarande

Sponsring kan bestå av en liten del produkter som kan delas ut som priser men största delen bör vara kontanter eller tjänster.

Efter OK och avtalsskrivning mellan Sponsorn och Klubben skall sponsorsumman sättas in på klubbens pg 460 66 06–4 med texten sponsor och företagsnamnet. Företagets hela namn, organisationsnummer och adress måste finnas. Sponsorns logotyp, helst i eps-format skall skickas per mail till Klubbens PR- ansvarige.

Avtalet är ett Sponsoravtal avsett för bedrivandet av Klubbens verksamhet. För sponsringen skall sponsorn erhålla tjänster enligt sponsortrappan.

Klubben översänder Sponsordiplom till sponsorn inom 1 månad efter undertecknandet. Klubben publicerar sponsorn på hemsidan inom 14 dagar efter att sponsringen mottagits.

På Klubbens hemsida finns en sponsorsida där guldsponsorerna får stor logoplats överst på sidan medan bronssponsorer får liten logoplats längst ner. Gällande annonser och annan reklam i form av länkning och utskick förbehåller sig Klubben rättigheten att granska och godkänna innehållet. Information som av Klubben anses oetisk eller på annat sätt olämplig kan komma att hindras från publicering, länkning eller spridning.

Sponsringsperioden är kalenderårsvis.

Sponsorn äger rätten att säga upp avtalet utan varsel om Klubben har brutit mot någon av punkterna i avtalet och dess bilagor. Sådan uppsägning skall senare bekräftas med skriftlig uppsägning. Sponsorn äger då ingen rätt till återbetalning av redan sponsrade medel.

Fakta

WeimaranerNytt ges ut både i Sverige och Europa i ca 500ex per nummer. Klubben har montrar på stora jaktmässor och deltager i rasparader på mässor.

Klubbens hemsida: www.weimaranerklubben.se

Klubben arrangerar utöver KM viltspår, KM fält och KM eftersöksgrenar även 16 eftersöksprov, 15 fältprov, 6 skogsprov samt 3 viltspårsprov 2010. Under 2009 hade klubben 294 starter på ordinarie prov.


Weimaranerklubbens sponsorer stödjer vår verksamhet – Uppmärksamma dem!

Guld-sponsor:

Ricoh erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom kontor, dokumenthantering och IT. Drivkraften är att alltid leverera marknadens mest effektiva, säkra och miljöanpassade lösningar, för just ditt företags behov. Lösningar som bidrar till att utveckla din verksamhet och affärsidé.

Brons-sponsorer:

Tags:

Comments are closed