Här finns en sektion med information för provledare.

När du är inloggad visas en list överst i din webb-läsare, där du kan välja att ändra inställningar för ditt konto.

Allmänt

Den ordinarie jaktprovssäsongen bokas i november-januari och någon gång under den tiden kontaktas samtliga provledare med en förfrågan om att ställa upp som provledare på prov i eftersöksgrenar och på fält/fjäll/skogsprov.

Ditt engagemang är oerhört viktigt för att verksamheten skall fungera. I och med att du tecknar dig som provledare har du åtagit dig ett viktigt uppdrag; Du är ytterst ansvarig för provets genomförande och det skall fungera både ur SWeiKs och SKFs perspektiv och för de enskilda hundägare som lägger tid och pengar på att starta på prov samt för domare och funktionärer.

Det innebär ett stort ansvar för dig men du är inte ensam. Du har stöd av SWeiKs förtroendevalda, av andra provledare och av våra duktiga domare.

Till din hjälp i planeringen har vi upprättat en checklista. Den kommer att revideras varje år, hör av dig om du kommer på något som skall läggas till eller omformuleras!

Vid ordinarie prov i SWeiKs regi utses en provledare för hela provet. Delat provledarskap kan enbart användas för att lösa sent uppkomna problem som sjukdom och olycka. När du är provledare kan du därför inte starta hund och du bör heller inte åta dig andra uppgifter under provdagen, som att hjälpa till att hålla hundar åt startande med flera hundar.

Du måste vara närvarande på provplatsen under hela provet. När du inte är i direkt anslutning till startande hundar måste du vara nåbar på telefon.