Nu är arbetet igång med revideringar i våra utställnings- och championatregler gällande weimaraner. SWeiKs styrelse kommer att föreslå följande ändringar för nästkommande femårsperiod:
 
Rubrik Jaktklass
För deltagande i jaktklass:
Lägst 3:e pris på jaktprov eller fullbruksprov för stående fågelhundar
 
Rubrik Championat
Svenskt Utställningschampionat (SE UCh):
Tre certifikatkvalitetspriser (Ck) erhållna i jaktkonkurrensklass (jkl) i Sverige utdelade av minst två domare.
Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått 24 månader och en dag.
Ett 1:a pris i öppen klass på jaktprov alternativt lägst ett 2:a pris på fullbruksprov i något nordiskt land.
 
Svenskt fullbruksprovschampionat (SE FBCh)
Vi önskar att även weimaraner ska kunna bli SE FBCh;
Två 1:a pris på fullbruksprov i Sverige.
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.
 
Vi ber er observera att ovanstående endast är förslag och ännu inte gäller!
 
Vänligen/
SWeiKs styrelse

Tags:

Comments are closed