Foto: Katarina Abrahamsson

Vi har fått möjligheten att utöka SWeiKs ordinarie fältprov på Gotland den 9,10,11 oktober med ytterligare ett parti. Det innebär att det fortfarande finns lediga platser till provet. Ordinarie anmälningstid är förlängt till den 2/10.


Domare för det utökade partiet är är de befintliga domarna under provet, Marcus Niklasson och Anders Beskow.

Passa på att gå prov på riktigt fina marker där de senaste två milda vintrarna gjort att fågeltillgången är god!

För att anmäla er till provet, gör så här:

  1. Betala provagiften till Swish: 123 183 44 80 eller BG: 5627-2552 
  2. Ange datum och plats för det prov som anmälan avser, samt namn på anmäld hund. 
  3. Maila en ifylld anmälningsblankett till jaktprov@weimaranerklubben.se.
    Blankett: Jaktprovsanmälan

Observera att du behöver skicka in en ifylld anmälningsblankett för varje dag du avser starta. En hund per anmälningsblankett och dag med andra ord. 

 

Tags:

Comments are closed