Categories:

Särskilt prov på fält genomfördes i Enköping 22/11. Lars Thulin dömde i vinterväder.

Resultat:
Tappinskis Jazzy As Jennin, fält 7 apport 9 = 1:a pris och därmed jaktchampion!
Wellieson Gandalf, EKL: fält 7 apport 9 = 1:a pris

Tags:

Comments are closed