Uppdaterad valpförmedling.

Valpar födda 2008-11-21 .

FacebookFacebook